miércoles, 28 de julio de 2010

martes, 27 de julio de 2010

4art. CONCURS DE FOTOGRAFIA ESPORTIVA

Colònia Güell, Santa Coloma
de Cervelló
Centre d'Esports
Eusebi Güell

4t
Concurs
de Fotografia
Esportiva 2010


COL·LABORA
CI.90

CAIXA PENEDÈS

AJUNTAMENT DE STA. COLOMA DE C.

AGRUPACIÓ D'ARTISTES

PREMIS
1r premi 120 € + Trofeu
2n premi 100 € + Trofeu
Premi especial a la millor foto
de futbol 120 € + TrofeuBASES

1.- El tema únic, serà l’Esport

2.- La participació és lliure.

3. - Les fotografies podran ser en blanc
i negre o color, amb un format únic de A-4.
La fotografia haurà d'anar muntada sobre
soport rígid de la mateixa mida.

4.- Les fotografies seran inèdites, no havent-se
premiat, ni publicat abans.

5.- No s’admetran collages, viratges o muntatges.

6.- Darrera de cada fotografia haurà de constar
el pseudònim de l’autor i el telèfon. A part,
en un sobre, tancat, a dintre, el nom i cognoms,
l´adreça, i el telèfon, i amb el pseudònim a
l´exterior.

7.- S'admetran com a màxim 3 fotografies per
concursant.

8.- Les fotografies es presentaran a hores
convingudes trucant al telèfon 93.661.47.90
o al mòbil 618.89.14.14.

9.- Termini d’inscripció: 7 d'octubre d'enguany.

10.- El Jurat estarà format per persones del món de
la fotografia, membres del C.E. Eusebi Güell,
i un representant de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló.

11.- La decisió del Jurat serà inapel·lable.

12.-. Premis:


1r Premi dotat amb 120 € + Trofeu
2n Premi dotat amb 100 € + Trofeu
Premi Especial a la millor foto dedicada
al futbol dotat amb 120 € + Trofeu

13.- Els premis podran ser acumulatius.

14.- La data de lliurament de premis serà el 9
d'octubre a les 8 hores del vespre, a la
sala de l'Ateneu.

15.- Les fotografies seran exposades els dies 10
i 12 d'octubre de 10 fins a les 2 h
del migdia i de 6 de la tarda fins a les 8h del
vespre, a l'Ateneu.

16.- Les fotografies premiades restaran en
propietat del Centre d’Esports Eusebi Güell,
reservant-se el dret de reproduir-les.

17.- Malgrat que es prendran totes les mesures
perque les fotografies no pateixin cap
desperfecte o pèrdua, l’organització no es
farà càrrec si es dones el cas d'alguna d’aquestes
contingències.

18.- Les fotografies no premiades podran ser
recollides en les instal·lacions esportives
Eusebi Güell de la Colònia Güell, tots els
dimarts i dijous de 2/4 de 9 a 10 hores del vespre,
a partir del dia 19 d'octubre, fins al 14 de
novembre. Passat aquest termini restaran en
propietat del Centre d’Esports Eusebi Güell.

19.- S’entén que tot concursant dona per
acceptades aquestes bases, pel sol fet de
participar-hi.

Juliol 2010,
Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló

viernes, 16 de julio de 2010

EL C. E. EUSEBI GÜELL AMB DANI JARQUE

MEMORIAL DANI JARQUE

Aviat farà un any que en DANI JARQUE, Capità del Primer Equip del RCD ESPANYOL de BARCELONA, SAD, entitat veïna del Baix Llobregat, malauradament ens va deixar. El nostre Club, en els dies que tothom expressava el seus condols a la porta 21 de l'Estadi Perico,també va mostrar el seu sentir per aquesta marxa inesperada, car tots sabem que el Dani era veí de la Ciutat Cooperativa, Barri al costat de la Colònia de Sant Boi de Llobregat, mitjançant un Banderí del Centenari del nostre Club.L'Espanyol, una vegada recollits tots els present arribats d'arreu del Món, els va donar a la familia però ells els van deixar en custodia al Club.
Vista la quantitat de records, els va agrupar i va muntar un Mural que es troba al costat de
de la escala per pujar a la llotja de la Tribuna d'autoritats.

Quan vem visitar el camp en un partit de lliga i al anar a veure el Mural, ens vem endur una agradable sorpresa, el Banderí de l'Eusebi estava en el centre del Mural.
Mural que forma part del fa poc creat ESPAI MEMORIAL de RCD ESPANYOLCom veieu molt a propo del seu Club d'origen, el Club de Futbol
Ciutat Cooperativa.Dani, el C. E. EUSEBI GÜELL, et recordarà sempre.